“ Voor de beste verloskundige zorg in Assen en omstreken „

Aiber Verloskundigen Assen

Centering pregnancy

– CP nog niet van start-

We hebben op dit moment niet genoeg ruimte in onze roosters om CP volledig op te starten.

Na de zomer volgt meer informatie.

 

Wat is centering pregnancy?

Centering pregnancy is een andere vorm van zwangerschapsbegeleiding. In plaats van individuele controles op het spreekuur wordt de zorg in tien bijeenkomsten aangeboden. Dit is samen met acht tot twaalf zwangeren met ongeveer dezelfde zwangerschapsduur. Tijdens deze bijeenkomsten worden de zwangerschapscontroles op een leuke en informele manier gecombineerd met voorlichting. Ook is er ruimte voor gesprekken over wat jou en je mede-zwangeren bezighoudt tijdens de zwangerschap. Er zijn geen extra kosten verbonden aan het meedoen met CP. De vrouwen die hebben meegedaan zijn erg blij met deze manier van zwangerschapsbegeleiding en dat maakt ons nog enthousiaster over CP.

Hoe ziet een bijeenkomst eruit?

De bijeenkomsten beginnen met de medische controles. Je meet zelf je bloeddruk en gewicht en noteert deze in je zwangerschapsboek. Afgeschermd van de groep doet de verloskundige het uitwendig onderzoek om de groei van je baby te beoordelen. Ook wordt dan naar het hartje geluisterd met de doptone. Bij het eerste half uur van de bijeenkomst kunnen je partner en kinderen ook aanwezig zijn. Daarna gaan we met alle aanstaande moeders aan de slag. We bespreken iedere bijeenkomst één of meerdere onderwerpen (zoals een gezonde leefstijl, zwangerschapsklachten, voeding voor de baby, de bevalling, de kraamtijd etc.) Deze zullen aansluiten op de fase van je zwangerschap. Ook kun je zelf onderwerpen inbrengen die je graag besproken wilt zien. De partner is natuurlijk bij de hele bijeenkomst welkom  als de bevalling aan bod komt.

Waarom Centering Pregnancy?

Een reguliere zwangerschapscontrole duurt 15 minuten. Naast het bloeddruk meten en hartje luisteren, is er altijd tijd je eigen vragen te beantwoorden, maar er is onvoldoende ruimte om alle onderwerpen die bij CP aan bod komen individueel te bespreken. Bij CP duurt een bijeenkomst twee uur, dus krijg je in totaal 17 uur extra zorg in je zwangerschap. Omdat alle data vooraf worden vastgelegd, is dit vaak heel goed in je agenda in te plannen. Er wordt altijd gezorgd dat de bijeenkomst op de afgesproken tijd begint en eindigt. Als je deelneemt aan CP is het bijwonen van andere voorlichtingsavonden of cursussen eigenlijk niet meer nodig (maar het mag natuurlijk altijd!).

Als je voor de eerste keer zwanger bent zal veel informatie nieuw zijn. Zwangeren die na een eerdere zwangerschap nu mee doen aan CP geven aan dat ze nog beter zijn geïnformeerd en met nog meer vertrouwen hun bevalling tegemoet zien. Bovendien kan je als je al een kindje hebt een steun zijn voor onervaren moeders en is CP de ideale manier om even tijd en aandacht aan je zwangerschap te besteden! Na enkele bijeenkomsten, als je elkaar beter kent en vertrouwd bent, biedt het onderling contact voor iedereen veel ondersteuning.

Onderzoek in Amerika, waar CP al lang wordt gedaan, heeft uitgewezen dat bij zwangeren die deelnemen aan Centering Pregnancy, de uitkomsten beter zijn dan bij zwangeren die kiezen voor de traditionele vorm van zwangerschapsbegeleiding. Onderzoek in Nederland moet nog uitwijzen of dat hier ook zo is. Op basis van ervaringen tot nu toe en de eerste onderzoeksresultaten zijn de verwachtingen heel positief. 

Hoe gaat het in de praktijk?

Het eerste gesprek rond 8 weken en het gesprek over prenatale onderzoeken zullen individueel plaatsvinden, net als alle echo’s. De eerste CP bijeenkomst zal rond 14 weken zijn.  In het begin kom je eens in de vier weken en later eens in de twee weken. In totaal zijn er tien bijeenkomsten: negen tijdens de zwangerschap en de laatste is samen met je baby ongeveer zes weken na de bevalling. De data van de bijeenkomsten zullen al bij aanvang zijn vastgesteld, dus je kunt ze dus ruim van tevoren inplannen in je agenda! Je zal hiervoor vrij van je werk krijgen zonder dat het je vrije dagen kost.

Alle bijeenkomsten worden gehouden op de praktijk. De bijeenkomsten worden begeleid door een vaste verloskundige van je eigen team afgewisseld met een verloskundige van het andere team. Een kraamverzorgde van Kraamzeker zal de verloskundige ondersteunen. De laatste vier weken van je zwangerschap kom je wekelijks terug voor controle op het gewone spreekuur.

Data en tijd

Alle bijeenkomsten, behalve de bijeenkomst na de bevalling,  zijn van tevoren vastgelegd. Vraag ernaar op de praktijk voor welke groep jij in aanmerking komt. Dit hangt namelijk af van je uitgerekende datum. 

Op onze Facebook pagina vind je berichtjes van de lopende en afgesloten groepen. Meer informatie over CP vind je op centering healthcare.

 

 

“Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.”

 

 

 

Wij zijn aangesloten bij de Koninklijke Organisatie van Verloskundigen