“ Voor de beste verloskundige zorg in Assen en omstreken „

Aiber Verloskundigen Assen

Zwangerschapskaart

Veelgebruikte afkortingen in de zwangerschap

Op de zwangerschapskaart die je meekrijgt bij de tweede controle staan al jouw gegevens over de zwangerschap. Die komt vooraan in je zwangerschapsboekje. Het boekje neem je altijd mee zodat we steeds elke nieuwe afspraak en je controles kunnen invullen. Het is handig om bij je te hebben als je op vakantie of een weekendje weg gaat, maar ook als je een afspraak bij je huisarts hebt. Zo heb je altijd de juiste gegevens over jouw zwangerschap bij de hand. We gebruiken  veel afkortingen. Hieronder een overzicht wat deze afkortingen betekenen.

  De plaats waar de bovenkant van de baarmoeder zit wordt genoteerd aan de hand van schaambot, navel en borstbeen:
SN Schaambot- navel
NH Navelhoogte
BRN Bovenrand navel
NX Navel- onderkant van het  borstbeen
  De indaling van het hoofd ten opzichte van het bekken:
Bbbi Beweeglijk boven de bekkeningang, nog niet ingedaald
Bibi Beweeglijk in de bekkeningang
Vibi Vast in de bekkeningang, goed ingedaald
L+/ L- Bewegen van de baby
Hb IJzergehalte in je bloed
OGTT Suikertest
N/ NN Nuchtere en Niet Nuchtere suikerwaarde in het bloed
p.info Bespreken van de bevalling
RR Bloeddruk
PE-kl. Klachten die kunnen voorkomen bij hoge bloeddruk
G.. /P .. Aantal zwangerschappen en kinderen
HA Huisarts
KT/CT Harttonen luisteren
ϱ Hoofdje van de baby ligt boven,rug ligt rechts
Ϭ Hoofdje van de baby ligt onderaan, rug ligt rechts
  Bij de echouitslag
p. 50 Percentiel *
g.g Geschat gewicht van de baby
FL Lengte van het bot in het bovenbeen
FAC/ AC Buikomvang
HC Hoofdomvang
BPD Breedte van het hoofd

 

*Percentielen worden bij de echo gebruikt om aan te geven hoe de meting is in vergelijking met het gemiddelde. p50 betekent precies gemiddeld, 50%  is groter en 50% is kleiner. Als het hoofdje volgens de echo p20 is, dan is dit hoofdje kleiner dan gemiddeld. 80% van de opgemeten baby’s heeft een hoofdje dat groter is dan de bij jouw kindje gemeten omvang. Alle metingen tussen p10 en p90 worden als normaal beoordeeld.

 

Wij zijn aangesloten bij de Koninklijke Organisatie van Verloskundigen