“ Voor de beste verloskundige zorg in Assen en omstreken „

Aiber Verloskundigen Assen

Hypertensie (hoge bloeddruk) Complicaties

Wanneer is er sprake van een te hoge bloeddruk?

Tijdens de zwangerschap meten we elke controle de bloeddruk. In het algemeen daalt de bloeddruk tijdens de zwangerschap. Toch kan het ook zijn dat hij stijgt. In 10-15% van de zwangerschappen stijgt de bloeddruk te veel (hypertensie). We spreken van zwangerschapshypertensie als na de 20ste zwangerschapsweek de bovendruk hoger is dan 140 en/of de onderdruk hoger dan 90.
Naast de bloeddruk zijn de lichamelijke klachten en verschijnselen die je als zwangere kunt hebben ook heel belangrijk bij het opsporen van te hoge bloeddruk. Vaak gaat het daarbij om een combinatie van klachten. Hieronder staan de signalen waar je op moet letten.

Signalen:

  • Pijn in de bovenbuik of tussen de schouderbladen
  • Hoofdpijn (erger wordend, pijnstillers helpen niet)
  • Visus (=zicht) stoornissen zoals sterretjes zien, lichtflitsen, dubbelzien, wazig zien
  • Misselijkheid en/of braken
  • Ziek of grieperig gevoel (zonder koorts)
  • Plotseling vocht vasthouden in gezicht, handen of voeten (let op, vocht vasthouden alleen kan ook een heel normaal verschijnsel zijn in de zwangerschap, vooral in de voeten, enkels en handen)

De meest voorkomende klachten zijn hoofdpijn, misselijkheid en visusklachten.

Zwangerschapsvergiftiging:

Een ernstige vorm van hoge bloeddruk is pre-eclampsie; ook wel zwangerschapsvergiftiging genoemd.
We spreken van pre-eclampsie als er naast hoge bloeddruk ook eiwit in de urine zit. De verloskundige kan je vragen een potje ochtend-urine mee te nemen als er sprake is van bloeddrukverhoging. Er is eiwit in de urine terug te vinden als de hoge bloeddruk de nierfunctie heeft aangetast. Dit is dan altijd reden om je te verwijzen naar de gynaecoloog voor verder onderzoek.

Belangrijk bij het opsporen van hoge bloeddruk is de klachten tijdig te signaleren en te herkennen. Daarom is het goed om te weten waar je op moet letten. Niet alle klachten duiden meteen op een te hoge bloeddruk maar er is mogelijk wel een extra controle nodig. Als er tijdens de zwangerschap sprake is van een bloeddrukverhoging , zal jouw verloskundige altijd instructies geven wanneer je moet bellen en je zo nodig verwijzen naar de gynaecoloog voor verder onderzoek.

Met goede risicoselectie en tijdige verwijzing kun je voorkomen dat er ernstige complicaties optreden. De risicoselectie doet de verloskundige op basis van de bloeddruk, lichamelijke klachten, urineonderzoek en de zwangerschapstermijn. Met tijdige verwijzing naar de gynaecoloog voor verder onderzoek kan worden voorkomen dat hoge bloeddruk tot grote gezondheidsproblemen bij moeder en kind. Als de bloeddruk voor moeder en kind te hoog is kan het zijn dat je wordt ingeleid. Hoe dit gaat (in het Wilhelmina ziekenhuis) kun je hier bekijken.

Kijk voor meer informatie op deverloskundige.nl.

Wij zijn aangesloten bij de Koninklijke Organisatie van Verloskundigen