“ Voor de beste verloskundige zorg in Assen en omstreken „

Aiber Verloskundigen Assen

Verloskundigen in opleiding

Een boeiende en uitdagende stage

Wij begeleiden verloskundigen in opleiding van de Verloskunde Academie Groningen. Wat je van de student kan verwachten is afhankelijk van het leerjaar en de ervaring. Alles wat de student doet gebeurt onder onze verantwoording en toezicht.

Als er een student in de praktijk aanwezig is zal dit op het mededelingenbord in de wachtkamer worden aangegeven. Hier kun je zien wie op dit moment met ons meeloopt. Voor een student is het erg leuk èn belangrijk om veel te zien en te doen, maar als je liever geen student bij de controle of bevalling wilt hebben dan mag je dat altijd aangeven bij de verloskundige of assistente!

Verloskundigen in opleiding zijn gehouden aan dezelfde ethische regels als beëdigd verloskundigen. Dit betekent dat óók zij een beroepsgeheim hebben.

 

 

 

Wij zijn aangesloten bij de Koninklijke Organisatie van Verloskundigen