“ Voor de beste verloskundige zorg in Assen en omstreken „

Aiber Verloskundigen Assen

Over Aiber

Over Aiber verloskundigen Assen

Aiber is een samenwerkingsverband van vijf verloskundigen. Door de samenwerking met vijf verloskundigen zijn we in staat geweest een eigen praktijk te realiseren. Daar kunnen we meer bieden dan de standaard zwangerschapscontroles. Bovendien zorgt de samenwerking met vijf verschillende mensen voor steeds nieuwe ideeën en blijven we ons ontwikkelen. We delen samen dezelfde visie namelijk dat we persoonlijke, flexibele, laagdrempelige en kwalitatief hoogwaardige zorg willen bieden.

Persoonlijk

Om de zorg persoonlijk te kunnen houden heb je in onze praktijk keuze of je iedereen of 1-2 vaste verloskundigen wil zien gedurende de zwangerschap. De ervaring leert dat dit tijdens de zwangerschap als zeer prettig wordt ervaren. Tijdens de spreekuren is er voldoende tijd om de andere verloskundigen ook te leren kennen indien gewenst. Zo heb je altijd een vertrouwd gezicht bij je bevalling.

Ons uitgangspunt voor de zorg is gezamenlijke besluitvorming. Daarbij neem je zelf, samen met je partner beslissingen over de begeleiding, behandelingen of onderzoeken rond je hele zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Dit doen we op basis van wat jij belangrijk vindt, onze ervaring en de meest recente wetenschappelijke kennis. Om je hier op voor te bereiden kan het helpen om deze video te bekijken.

Flexibel

Iedere vrouw ervaart een zwangerschap anders en heeft daardoor andere behoeftes. Ons doel is om je te begeleiden op een manier die bij jou past en waar jij je goed bij voelt. Bij ons krijgt iedere vrouw daarom de ruimte om haar zwangerschap, baring en kraambed op haar eigen manier te beleven. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat je zelf bepaalt hoe vaak je in de zwangerschap op het spreekuur wil komen. Ook krijg je alle tijd en ruimte om je wensen ten aanzien van je bevalling en de dagen daarna te bespreken.

Laagdrempelig

Door de manier waarop onze praktijk is georganiseerd kunnen wij ruime spreekuur en-openingstijden van de praktijk aanhouden. Je kan tijdens de openingstijden altijd bellen met vragen of voor tips en adviezen. Je hoeft hiervoor dus niet te wachten op je volgende afspraak. Je kan altijd vragen om een extra afspraak als een telefoontje niet voldoende is en de geplande afspraak nog te ver weg. Natuurlijk is het 06-telefoonnummer 24/7 bereikbaar voor alles wat niet kan wachten tot de openingstijden. Op de praktijk worden wij bijgestaan door twee praktijk assistentes, Alma en Lucianne. Er is altijd een assistente tijdens de spreekuren aanwezig. Zij beantwoordt de telefoon zodat wij tijdens de spreekuren zo min mogelijk gestoord worden.

Kwaliteit

Als praktijk werken wij volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Daarom zijn alle verloskundigen in onze praktijk lid van de KNOV, onze beroepsorganisatie. Zo blijven we op de hoogte te van de laatste nieuwe ontwikkelingen, veranderingen en richtlijnen. Ook staan we ingeschreven in het kwaliteitsregister voor verloskundigen. Dit waarborgt de kwaliteit van verloskundigen door het verplicht stellen van deskundigheidsbevorderende activiteiten zoals nascholing en vaardigheidstrainingen.

Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk om de verloskundige zorg te blijven verbeteren. Onderzoek vergroot de kennis over zwangerschap en bevalling. Verloskundigen kunnen de zorg zo nodig aan passen bij nieuwe ontdekkingen. Onderzoek is een belangrijk onderdeel van het Childbirth Network. Door middel van wetenschappelijk onderzoek wordt een bijdrage geleverd aan verloskundige zorg waarbij de zwangere centraal staat op basis van wetenschappelijke inzichten. Onze praktijk maakt deel uit van het Childbirth Network en is een academische praktijk. Door op het logo te klikken kom je op de site van het childbirth netwerk. Daar vind je de meest actuele wetenschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor zwangere vrouwen. Zo kunnen jij en je partner tijdens de zwangerschap en geboorte weloverwogen keuzes maken die het beste bij julllie passen. 

We zijn allemaal opgeleid in Nederland en ingeschreven in het BIG-register. Dit register geeft duidelijkheid over wat een zorgverlener kan en mag. Dit register is gebaseerd op de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG). Hier vind je ons terug als bevoegd verloskundigen. De namen en registratienummers waaronder je ons kan vinden zijn:

  • A.M. Bremer 89910009503
  • H.M. Koerts-Munneke 79050686103
  • A.C.M. Ossentjuk-Stiekema 19028521903
  • J. Greveling-Oost 29924544403
  • C.E. Wijma- v.d. Pol 79064696003

Samenwerking in de regio

In het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen werken verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en kraamzorgorganisaties al jaren intensief samen aan de beste zorg voor moeder en kind. Thuis en in het ziekenhuis.

Het VSV heeft meerdere doelen. Zo draagt ze er onder andere aan bij dat de geboortezorg goed georganiseerd is, dat deze voldoet aan een hoge kwaliteit en dat er goede informatie is voor de zwangere vrouw en haar partner. Sinds kort vind je alles over het VSV op een website. Je kunt daar filmpjes bekijken met voorlichting over bijvoorbeeld de bevalling. Ook vind je daar werkafspraken die gemaakt zijn over zorg bij bijzonderheden.

Wij zijn aangesloten bij de Koninklijke Organisatie van Verloskundigen