“ Voor de beste verloskundige zorg in Assen en omstreken „

Aiber Verloskundigen Assen

KNOV

Aangesloten bij de beroepsvereniging

Wij zijn aangesloten bij de KNOV, de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen. Via deze beroepsvereniging zijn de betalingsvoorwaarden, het klachten- en privacy-reglement geregeld. Zie ook: www.knov.nl.

KNOV

Wij zijn aangesloten bij de Koninklijke Organisatie van Verloskundigen