“ Voor de beste verloskundige zorg in Assen en omstreken „

Aiber Verloskundigen Assen

Klachtenregeling en privacy

Klachten

Ben je tevreden dan horen wij dat natuurlijk heel graag, maar belangrijker nog vinden wij het dat je het ons laat weten als je klachten hebt over de verloskundige hulp of over de bejegening. Bespreek dit zo snel mogelijk met een van ons, zodat we er iets aan kunnen doen! Wij vinden het belangrijk dat je een fijn en vertrouwd gevoel hebt bij je verloskundige en door het zo snel mogelijk te bespreken kunnen we op zoek naar een oplossing.

Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is of als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid je klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV).

De KNOV-Klachtencommissie:

  1. Doet een uitspraak over de gegrondheid van je klacht
  2. Kan een aanbeveling aan de verloskundige doen
  3. Behandelt de klacht onafhankelijk
  4. Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor van klaagster en aangeklaagde
  5. Heeft geheimhoudingsplicht
  6. Doet geen uitspraak over aansprakelijkheid van de verloskundige of een schadevergoeding

Meer over hoe je kunt handelen bij een klacht over je verloskundige en waar je daarmee terecht kan als je er met je verloskundigen niet uitkomt vind je op deverloskundige.nl.

Het adres van de klachtencommissie waar ook het klachtenreglement kan worden opgevraagd:
Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
t.a.v. Klachtencommissie
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
073-6891890

Privacy

Wij houden ons aan de beroepsethiek en daarmee aan geheimhoudingsplicht op grond van artikel 88 Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De opslag en verwerking van alle medische gegevens voldoet aan de nieuwe privacy wetgeving.

Wij zijn aangesloten bij de Koninklijke Organisatie van Verloskundigen